Whitechapel Gallery Art Icon with Swarovski - Crystal, Swarovski

Whitechapel Gallery Art Icon with Swarovski – Crystal, Swarovski


Year